1

2

3

4

5

 

Nauka języka poprzez gry obcojęzyczne

W czasach tak rozwiniętej oraz rozpowszechnionej komputeryzacji, gdy w niemalże każdym polskim domu można znaleźć co najmniej jeden komputer osobisty, wiele rzeczy staje się wiele prostszych. Oprogramowanie, którego użytkowanie jest możliwe dzięki komputerowi, służy wielu dziedzinom życia. Jedną z tych dziedzin jest nauka, bez względu na wiek, kierunek nauki, bądź zawód, możemy znaleźć liczne programy pomagające w zdobywaniu wiedzy. Lecz jak wiadomo od dawna, najlepszą nauką jest praktyka. Polska nie jest zbyt silnym producentem gier komputerowych, które są bardzo w naszym kraju. Wiąże się to z faktem, że mamy łatwy dostęp do gier w obcych językach, najczęściej w języku angielskim. Często dzieci i młodzież sięgają po gry, które nie mają dostępnego spolszczenia, lecz nie zniechęca to ich, by grać w anglojęzyczną grę. Nawet nie znając języka, chcąc lub nie, gracz taki uczy się pewnych słów oraz zwrotów stosowanych w grze, ilustracje łączy z podpisami, a w miarę postępów w grze, potrafi samodzielnie rozumieć znaczenie niektórych wyrazów na podstawie kontekstu, w którym są stosowane. Każda kolejna gra staje się polem do nauki nowych słów oraz określeń, a nauka wyniesiona z przebytych już gier zostaje w głowie na długo. Jest to pewne źródło poprawności zapisu oraz wymowy, gdyż w grach są stosowane pewne standardy zgodne z zasadami poprawności danego języka.

Jak dobierać gry edukacyjne dla dziecka

Okazuje się, po głębszej analizie zagadnienia, że różnego rodzaju gry, nawet te najbardziej potępiane przez wielu rodziców, jak popularne strzelanki, niosą ze sobą pewne walory, a więc mogą spełniać znakomicie role gier edukacyjnych. Oczywiście różne gry mogą to powodować w różnym zakresie, zależne to jest też od rodzaju upodobań naszego dziecka, jego wieku oraz kilku jeszcze indywidualnych czynników. Należy grę dopasować zawsze do wieku dziecka, bowiem danie dziecku gry przeznaczonej dla dzieci o wiele starszych od niego nie wzbudzi jego zainteresowania, w wręcz odwrotnie – może dziecko zniechęcić, a nawet zirytować, gdy nie będzie mogło sobie poradzić z daną grą. Na pewno dla tych najmłodszych dzieci, kiedy już zaczną tylko chodzić, będą gry i zabawy ruchowe – chociażby układanie różnego rodzaju klocków. Na rynku jest wiele tego rodzaju gier edukacyjnych, rozwijających wspaniale dziecko pod względem ruchowym, jak też jednocześnie ucząc dzieci logiki, pewnych praw fizyki. Już dla dzieci w wieku przedszkolnym znakomite będą równego rodzaju planszowe gry edukacyjne, można w nich współuczestniczyć z dzieckiem – będzie to dla nich wspaniała nauka połączona z zabawą. Również dla przedszkolaków można już stosować gry edukacyjne multimedialne – dziecko może samo w nie grać, są jednak też i takie gry, gdzie można bawić się wspólnie z dzieckiem. Już w wieku szkolnym zakres gier edukacyjnych zostaje poszerzony, chociażby o gry rozwijające umiejętność nauki języków obcych, pokazujących wiele dziedzin życia i nauki – będzie to swojego rodzaju zbiór lektur uzupełniających, tyle że wydanych w formie nie papierowej, lecz multimedialnej.

Gry dydaktyczne jako zacieśnianie więzi rodzinnych

W obecnym, bardzo szybko pędzącym do przodu świecie, gdzie wszyscy się śpieszą i coraz jest mniej czasu na cokolwiek, warto zastanowić się, jak wykorzystać różnego rodzaju gry edukacyjne dla lepszego zespolenia swojej rodziny. Jest to o tyle ważne, że bardzo wiele rodzin jest w sytuacji, gdzie poszczególni członkowie żyją swoim życiem. Nawet mieszkając pod wspólnym dachem, czasami ludzie nie spędzają ze sobą prawie wcale czasu – nawet posiłki jadają często oddzielnie – mama w kuchni, tata przy telewizorze, syn czy córka w swoim pokoju, przy komputerze. Dlatego też należałoby się zastanowić, jak wykorzystać chociażby gry dydaktyczne i edukacyjne, aby wspólnie z dzieckiem spędzić czas, bawiąc się znakomicie, a jednocześnie zacieśnić więzy rodzinne. Taka wspólna gra edukacyjna niesie ze sobą samą pozytywną energię, wspólnie – całą rodziną przeżywanie emocji, wspólne następnie tematy do rozmów, już nawet po zakończeniu gry. Oczywiście należy dobierać gry i te planszowe, i te multimedialne – odpowiednio do wieku naszych dzieci, ich upodobań czy innego rodzaju okoliczności. Do tego rodzaju gier, scalających całą rodzinę, należy zaliczyć chociażby tak stare i popularne niezmiennie od lat gry jak szachy, scrabble, różnego rodzaju rebusy, szarady czy krzyżówki. Podczas tych ostatnich również my jako rodzice możemy tez wciąż rozwijać swój intelekt i posiadaną wiedzę.

Gry edukacyjne – wciąż cieszą się popularnością

Pomimo zmieniającego się wokół nas świata w tempie nieomal ekspresowym, gry edukacyjne cieszą się nie mniejszą popularnością niż kiedyś. Niektóre z nich nie zmieniły się od lat, jak chociażby szachy czy różnego rodzaju krzyżówki czy łamigłówki – w takie gry może pograć z wnukiem z powodzeniem na przykład babcia czy dziadek. Inne, te w wydaniu multimedialnym, już mogą być trudniejsze do opanowania przez osoby starsze, jednak dzieciaki nie maja z tym najmniejszego problemu. Czy to są gry planszowe, czy też multimedialne – pełnią bardzo wiele pożytecznych funkcji, stymulując w sposób znakomity rozwój młodego człowieka. Jest to właśnie niezmienna rola wszelkiego rodzaju gier edukacyjnych – jednocześnie świetna zabawa, a ponadto edukacja i zdobywanie wiedzy w formie niewymuszonej, a wręcz pożądanej przez dzieci i młodzież. Dzięki bardzo wielu tego rodzaju grom dzieci ćwiczą swój refleks, wyobraźnię, nasuwają się podczas gry bardzo ciekawe skojarzenia, wzrasta w sposób zasadniczy zasób słownictwa, jakim dysponują dzieci. Niejako po drodze wiele tego rodzaju gier edukacyjnych sprawia, że dziecko przyswaja – niejako przy okazji właśnie – języki obce, z naciskiem na język angielski, obecny w większości gier multimedialnych w większym lub mniejszym zakresie. Kolejna zaleta gier edukacyjnych to ich powszechna dostępność – praktycznie dla dzieci w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach czy zdolnościach można znaleźć wiele gier, spełniających założone dla formy edukacji i zabawy kryteria. Zarówno wśród gier typu multimedialnego, jak też i wśród gier planszowych istnieje mnogość gier edukacyjnych, spełniających pozytywną rolę dla nawet najmłodszych dzieciaków – czasem jest tak, że dziecko jeszcze nie bardzo potrafi dobrze mówić pełnymi zdaniami, a znakomicie daje sobie radę z różnego rodzaju grami edukacyjnymi.

Edukacyjne gry planszowe a multimedialne

Już od najmłodszych lat różnego rodzaju gry edukacyjne są bardzo pomocne w rozwoju młodego człowieka, pomagają na pewno uczniom – a więc dzieciom będącym już w wieku szkolnym – na uzyskiwanie w nauce znacznie lepszych wyników. Nawet już w przedszkolach pomagają w wielu sytuacjach – lepsze zrozumienie świata ludzi dorosłych przez dzieci, pełnią rolę zapoznawczą z wieloma przedmiotami, z którymi dzieci spotkają się już w wieku szkolnym, jak matematyka czy przyroda. Jeśli już dzieci są w wieku szkolnym, gry edukacyjne pełnią taka rolę, jaką niegdyś spełniały tylko lektury szkolne – są świetnym uzupełnieniem wiedzy, jakby rodzajem lektury uzupełniającej. Gry edukacyjne dzielimy generalnie na te planszowe oraz multimedialne – gdzie zastosowany zostaje komputer albo innego rodzaju sprzęt elektroniczny. Te właśnie gry multimedialne z roku na rok zdobywają coraz większą popularność nawet u najmłodszych dzieci, dzięki temu, że dostęp do komputerów oraz Internetu staje się coraz bardziej powszechny. Jednak i gry planszowe, pomimo ich wielu już lat trwania na rynku, cieszą się, zwłaszcza u najmłodszych, niesłabnącym powodzeniem. Pewne tego rodzaju gry edukacyjne, jak szachy, sudoku czy scrabble mogą być znakomicie wykorzystane do nawiązywania więzi z dziećmi, są na tyle uniwersalne, że rodzice grając w nie z dziećmi mogą się również znakomicie bawić i integrować jednocześnie z własnymi dziećmi.

Co to są gry edukacyjne

Grą edukacyjną można nazwać taką formę nauczania, kształcenia pewnych umiejętności i zdolności, gdzie wykorzystana jest forma gry, zabawy, relaksu. Właśnie zabawa jest najbardziej charakterystycznym elementem tego rodzaju kształcenia, dzięki między innymi tej właśnie formie gry edukacyjne spełniają wiele niezwykle istotnych zadań, takich chociażby jak pobudzenie intelektualnego rozwoju użytkownika czy też skłonienie danej jednostki ludzkiej po prostu do wytężonego myślenia. Kolejne zadania różnego rodzaju gier z rodzaju edukacyjnych to wzbogacenie słownictwa, jakim dysponuje młody człowiek oraz rozwinięcie wielu dodatkowych umiejętności. Możemy do nich zaliczyć śmiało takie umiejętności jak chociażby zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania trudnych, skomplikowanych, a dla gracza nowych sytuacji czy też umiejętności kreatywnego myślenia, przekładającego się następnie na kreatywne działanie. Nieocenioną rolą bardzo wielu gier edukacyjnych jest rozwijanie u osoby grającej zdolności językowych, chodzi najbardziej o język angielski, który jest praktycznie wszechobecny w większości gier. Od bardzo wczesnych więc lat dziecko ma kontakt z językiem obcym, w formie zabawy, a więc proces ten nie jest trudny czy meczący. Można również na pewno stwierdzić, że stosowanie różnych gier edukacyjnych rozwija znakomicie dziecko pod względem emocjonalnym, pozwala na powstanie różnego rodzaju pozytywnych skojarzeń, dzięki nim dziecko poznaje wiele sytuacji, które w życiu już dorosłym będą miały na pewno swój odpowiednik.

Podział komputerowych gier edukacyjnych

Gry komputerowe, pełniące również rolę szeroko pojętej edukacji, posiadają wielość różnego rodzaju form, można je jednak podzielić na kilka podstawowych rodzajów. Jednym z nich jest rodzaj gier, gdzie dochodzi do bezpośrednich walk – używane są one przede wszystkim przez chłopców. Tego rodzaju gry spełniają swoją rolę edukacyjną poprzez naukę myślenia taktycznego, rozwijania pewnych strategii. Są doskonałym uzupełnieniem i wspomożeniem koordynacji psychoruchowej, uczą, jak szybko należy zareagować na różnie niespodziewane sytuacje. Nabycie tego rodzaju umiejętności na pewno przyda się już w życiu dorosłym, chociażby poprzez lepszą koordynację ruchów podczas prowadzenia samochodu. Kolejny rodzaj komputerowych gier edukacyjnych to gry symulacyjne, używane są one do różnego rodzaju celów szkoleniowych, jeżeli są to gry typu sportowego, uczą tym samym różnych sportowych strategii. Osobny rozdział gier stanowią te o nauce strategii, czyli popularnie nazwane gry strategiczne – uczą nas zaawansowanych form rozbudowanej, wielokierunkowej często strategii działania – mogą w życiu dorosłym przydać się chociażby przy zarządzaniu biznesem. Tego rodzaju gry pozwalają też na rozwinięcie wyobraźni, chociażby przez fakt, że zmuszają często do przewidzenia strategii partnera czy też przeciwnika – w zależności od sytuacji w grze.

Rola gier edukacyjnych w procesie kształcenia

Gry edukacyjne to nie tylko przyjemność czerpana z różnego rodzaju uprawianych gier, lecz również olbrzymi walor edukacyjny, jest to niezwykle ważne w procesie kształcenia dzieci i młodzieży, na różnych poziomach i w różnym wieku. Gry edukacyjne są w stanie pełnić wiele różnych ról, na pozór czasem niedostrzegalnych dla przeciętnego zjadacza chleba – takim walorem jest chociażby ich rola motywacyjna. Polega ona na tym, że gracz podczas gry ma pewną motywacje, uczy się niejako w ten sposób, pośrednio też zachodzą pozytywne procesy w jego psychice. Kolejną rolą gier edukacyjnych jest ich funkcja stymulacyjna – polega ona na stymulacji poprzez grę rozmaitych sytuacji, które faktycznie w życiu każdego wcześniej czy później się wydarzą. Dzięki grom tego rodzaju dany człowiek czy się pewnych zachowań, co przekłada się następnie na realną rzeczywistość – a więc codzienne życie i codzienne rozwiązywanie problemów. Gry edukacyjne spełniają również rolę ułatwienia zrozumienia przez młodego człowieka wielu równych – czasami skomplikowanych z natury – procesów zachodzących w przyrodzie czy też algorytmów postępowania, co może na pewno przydać się w procesie rozwiązywania zadań matematycznych. Reasumując można z powodzeniem stwierdzić, że gry edukacyjne nie zawierają w sobie żadnych pierwiastków negatywnych, natomiast tych korzystnych jest wiele.

Pozytywne – edukacyjne walory gier komputerowych

W obecnych czasach praktycznie ogromna większość ludzi, posiadających dostęp do Internetu, w tym szczególnie ludzie młodzi i dzieci, korzystają z różnego rodzaju gier komputerowych – jest to traktowane jako jedna z najbardziej atrakcyjnych form rozrywki. Istnieje jednak obiegowa opinia, że gry komputerowe czynią wiele złego, jeżeli chodzi przykładowo o psychikę graczy. Najczęściej jest tu poruszana kwestia rosnącego poziomu agresji u młodych osób korzystających z różnego rodzaju gier komputerowych. Kolejny zarzut obejmuje to, że młodzi ludzie zbyt wiele czasu spędzają przy ekranach monitorów, co powoduje liczne schodzenia, jak chociażby negatywny wpływ na kręgosłup czy też osłabienie wzroku. Faktycznie gry komputerowe mogą prowadzić do pewnego rodzaju uzależnienia, dlatego różnica między rozrywką i uzależnieniem jest dość płynna. Jednak w tym wszystkim należy dostrzec i pozytywną stronę gier komputerowych, jest to rola edukacyjna gier – dzieci i młodzież uczą się w trakcie różnych gier wielu rzeczy, poznają w pewnym sensie świat i otoczenie. Na pewno wielkim walorem edukacyjnym wielu gier komputerowych jest to, że w większości z nich ma zastosowanie język angielski, co wpływa na osłuchanie się dzieci z tym językiem, poznanie wielu nowych słów i zwrotów, obycie się z językiem – zwłaszcza jest to ważne w początkowej fazie nauki języka obcego.

Gry komputerowe – połączenie zabawy i nauki

Praktycznie w dzisiejszych czasach nie ma takiej możliwości, aby dziecko od wczesnych lat nie miało kontaktu z komputerem – jest wręcz odwrotnie, pomimo wszelkich działań ze strony rodziców dziecka nie sposób odciągnąć od komputera. Jeśli więc już jesteśmy skazani na taką sytuację, warto wykorzystać komputer w celu wprowadzenia elementów edukacji w życie naszego dziecka. Znakomitą rolę w tym względzie mają gry edukacyjne, dostępne poprzez Internet, jak też na elektronicznych nośnikach informacji jak płyta CD. W tej dziedzinie mamy ogromny wybór, można znaleźć gry edukacyjne dla dzieci w różnym wieku, o różnych indywidualnych zainteresowaniach, na różnych poziomach trudności. Jedną z gałęzi gier edukacyjnych tworzą tak zwane gry logiczne – uczą one właściwej koncentracji, logicznego myślenia, rozwijają też wyobraźnię naszego dziecka. Dziecko musi wtedy wytężyć swój umysł, zmusić szare komórki do pracy, uczy się koncentracji i metod rozwiązywania problemów, które są przed nimi. Podobną rolę w segmencie gier edukacyjnych spełniają różnego rodzaju zagadki dla dzieci, rozwijają dodatkowo wyobraźnię kształtującego się młodego człowieka, zaletą takiego rozwiązania jest też kwestia, że dziecko często nawet nie ma świadomości, że się uczy pewnych rzeczy – dlatego nie ma możliwości, aby dziecko buntowało się przeciw nauce dostępnej w powyższej formie.